Đoạn băng thú tội (Phần 1) - The Confession Tapes (Season 1) - Bản Đẹp Full HD

Đoạn băng thú tội (Phần 1)

The Confession Tapes (Season 1)

Nội dung phim

Loạt phim tài liệu tội phạm chân thực này điều tra những trường hợp bị kết tội giết người cho rằng lời thú tội của họ bị ép buộc, bất tự nguyện hoặc không phải sự thật.

Review phim Đoạn băng thú tội (Phần 1)