Kết thúc/khởi đầu (Phần 2) - The End/Beginning (Season 2) - Bản Đẹp Full HD

Kết thúc/khởi đầu (Phần 2)

The End/Beginning (Season 2)

Nội dung phim

Loạt phim tài liệu tiếp tục với thêm những câu chuyện cá nhân về vượt qua thời kỳ khó khăn bằng hành động dũng cảm và hy vọng

Review phim Kết thúc/khởi đầu (Phần 2)