Tiệc hậu Netflix: Các chương trình tuyệt nhất của năm tệ nhất - The Netflix Afterparty: The Best Shows of The Worst Year - Bản Đẹp Full HD

Tiệc hậu Netflix: Các chương trình tuyệt nhất của năm tệ nhất

The Netflix Afterparty: The Best Shows of The Worst Year

Nội dung phim

David Spade, Fortune Feimster và London Hughes chào mừng các vị khách từ "Vua hổ", "Emily ở Paris," "Gambit Hậu" và nhiều bộ phim khác. Ngoài ra còn có Kevin Hart.

Review phim Tiệc hậu Netflix: Các chương trình tuyệt nhất của năm tệ nhất