Tôi là nhện đấy, có sao không? - So I'm a Spider, So What? - Bản Đẹp Full HD

Tôi là nhện đấy, có sao không?

Tôi là nhện đấy, có sao không?

So I'm a Spider, So What?

Nội dung phim

Bất ngờ chuyển sinh thành một con nhện hèn mọn ở thế giới hư cấu đầy nguy hiểm, một nữ sinh cấp 3 phải dùng mưu mẹo và sự lạc quan thường trực để tồn tại.

Review phim Tôi là nhện đấy, có sao không?